Dreissen Architecten

Dreissen Architecten is een architectenbureau te Rotterdam, Nederland. Telefoon 010-2800792 - Fax 010-2819002 - Goudsesingel 404 - 3011 KN Rotterdam - BTW NL.617.89.434

U moet uw Flash Player vernieuwen of uw browser blokkeert Javascript.
Klik hier om de nieuwste versie van Flash Player te downloaden.

geschiedenis, filosofie, samenwerking

geschiedenis

ir. Roeland Dreissen, architect BNA, heeft het architectenbureau
in oktober 2000 opgericht. Daarvóór was hij (16 jaar lang) als
projectarchitect/staflid werkzaam bij architecten van Mourik. Daar was hij
(samen met Peter Vermeulen) verantwoordelijk voor het ontwerp van het
hoofdkantoor van de VSB- bank (thans Fortisbank) in Utrecht. Enkele
andere spraakmakende projecten van zijn hand uit die tijd zijn het
Kuurthermencomplex Vitalizee aan de boulevard in Scheveningen, vier
kantoorpaviljoens in het plan Zuiderhof Amsterdam, nieuwbouw en
renovatie KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) langs de A12 in
Driebergen en het nieuwe hoofdkantoor voor Publicis in Amstelveen

filosofie

De filosofie van ons bureau is om, samen met de opdrachtgever,
heldere, inzichtelijke concepten voor bouw-opgaven te ontwikkelen.
Concepten die letterlijk en figuurlijk, ruimte scheppen.
Figuurlijk omdat wij menen dat een concept geen keurslijf mag zijn,
maar juist de ruimte moet bieden om nadere wensen van verschillende
partijen in zich op te nemen. De uitwerking en detaillering ligt dan in het
logische verlengde hiervan. Daardoor is het ontwerp voor alle partijen
inzichtelijk en bespreekbaar.

samenwerking

Samen met architecten van Mourik werkten wij aan 2 kantoorgebouwen in
het Businesspark Hoornwijck te Rijswijk en aan het nieuwe hoofdkantoor
voor FMO aan de Groene Schenk in Den Haag. Van 2003 tot 2010
hadden wij een samenwerkingsverband met het Rotterdamse bureau Groupa,
waar wij o.a. onze bijdrage leverden aan het ontwerp voor het nieuwe hoofdkantoor
voor SABIC in Sittard en mede het ontwerp en uitwerking verzorgden voor
een groot kantoorgebouw met parkeergarage, tegenover het NS station Blaak
in Rotterdam. Sinds 2006 hebben wij met verschillende (jonge) architectenbureaus
een inspirerende samenwerking. Het jeugdige elan en enthousiasme van bureaus
als JagerJanssen architecten en AAAN architectuurstudio vormen een
welkome aanvulling op de rijke ervaring van DREISSEN architecten.

sport en recreatie

Nieuwbouw Jachthaven Het Bosch, Amsterdam, i.s.m. AAAN architectuurstudio


De Nieuwe Meer, Zuiderhof, Amsterdam
i.o.v. Fred Real Estate Developers
fase; aanvraag omgevingsvergunning

Als grondgedachte is gekozen voor een dubbel
grondgebruik; 13 (individueel herkenbare) bedrijfs-units
met daaronder overdekte ligplaatsen voor boten.
Om de levendigheid aan het Jollenpad te vergroten, zijn
een aantal units (deels) op het maaiveldniveau gesitueerd.
Door deze vervolgens ten opzichte van de opgetilde units
te laten verspringen, ontstaat er een gevarieerd beeld.
image image image image image image image image

Clubhuis VOC

Hillegersberg, Rotterdam
i.o.v. Dura Bouw Rotterdam
fase: opgeleverd in september 2003

Het clubhuis ligt centraal t.o.v. de sportvelden.
De begane grond van het clubhuis is overwegend gesloten
en robuust in zijn materialisatie; antraciet breuksteen.
De verdieping (met de clubruimte) is open en biedt,
door de glazen gevel, een weids uitzicht op de velden.
Door de grote overstekken van het dak
en het glas van vloer tot plafond gaan, op het terras,
binnen en buiten geleidelijk in elkaar over.

image image image image image image image

Crickethal en tribune VOC

Hillegersberg, Rotterdam
i.o.v. Dura Bouw Rotterdam
fase: opgeleverd in september 2003

De crickethal met tribune ligt in de as van het nieuwe clubhuis
en heeft, in de diepte, nagenoeg dezelfde afmeting.
Daardoor vormen de 2 gebouwen samen één complex.
De crickethal is opgebouwd uit een staalconstructie
met daaromheen een gevel van stalen sandwichpanelen.
Het dak van de hal heeft aan één zijde een zodanig groot overstek,
dat daaronder een geprefabriceerde (dus verplaatsbare)
tribune gerealiseerd kon worden.

image image image image image image

Restaurant/boathouse/penthouse “Het Bosch”

aan De Nieuwe Meer, Zuiderhof, Amsterdam.
i.o.v. Het Bosch OG b.v.
fase; opgeleverd in december 2010

Na het amoveren van het huidige paviljoen
is, op dezelfde locatie, het nieuwe
restaurant met penthouse opgericht.
Het geheel is iets opgetild, zodat het restaurant zelf
op de bel-etage ligt, met een prachtig uitzicht
op de kop van de Jachthaven en De Nieuwe Meer.
Door dit optillen is er onder het restaurant
plaats voor een botenhuis, waarin 6 grote sloepen
(Jan van Gent) gestald kunnen worden.

image image image image image image image image

woonhuizen

Particuliere villa te Vleuten

Bouwjaar 2001/2002

Het woonhuis is opgebouwd uit 4 bouwdelen/zônes,
In elk deel bevindt zich een bepaalde functiegroep.
Elk bouwdeel heeft zijn eigen consequente
vormgeving en materialisatie.

image image image image image image

(Nieuw) grachtenpand, Oude Delft, Delft

i.o.v. de heer en mevrouw Schoeman
fase: opgeleverd in september 2004

Op een bijzondere (en delicate) lokatie,
aan een van de oudste grachten van Delft,
is een woonhuis ontworpen, geïnspireerd op
de typologie van een oorspronkelijk herenhuis.
Op de begane grond een drie-deling
met de entree in het centrale deel.
Op de twee verdiepingen een zonering in de diepte;
Aan de straatzijde, over de volle breedte,
de woonkamer (1e verd.) en de slaap/zitkamer (2e verd.).
Aan de tuinzijde het kook- en eetgedeelte (1e verd.)
de badkamer en het buitenterras (2e verd.)

image image image image image image image image

8 geschakelde villa’s, Prinsenland, Rotterdam

Studieplan 2003

In het oorspronkelijke slagenlandschap van Prinsenland
is, op een rechthoekig kavel, een cluster van 8 villa’s ontworpen
met meerdere, door de bewoner te bepalen, indelingsmogelijkheden.
De materialisatie is baksteen, hout en (mat)glas

image image image image image

optopping/uitbreiding portiekwoningen

Vlierboomstraat, Den Haag.
i.o.v. particuliere opdrachtgevers
fase; aanvraag Omgevingsvergunning

Voor 3 woningen in een karakteristieke portiekflat uit 1928
is een uitbreiding/optopping van ca. 45 m2 ontworpen.
De opdrachtgevers hebben ervoor gekozen om op deze nieuwe laag
de woonkamer, open keuken en een extra toilet te situeren.
De aangrenzende buitenruimte aan de tuinzijde bestaat uit
een (gedeeltelijk overdekt) 21m2 groot terras.

image image image image image image image image

kantoren

Hoofdkantoor\nF(inancierings) M(aatschappij) O(ntwikkelingslanden)

Groene Schenk, Den Haag,
i.o.v. Blauwhoed Vastgoed en HBG Vastgoed
fase: gerealiseerd in 2003

Aanvankelijk waren het 2 aparte bouwkavels
met daarop 2 (reeds) ontworpen gebouwen.
Het programma van FMO vroeg om beide kavels,
wat geresulteerd heeft in 2 bouwdelen met daartussen
een atrium, van waaruit die 2 delen ontsloten worden.
Het karakter van het atrium wordt bepaald door “sawa's”,
vloeren, die t.o.v. elkaar speels verspringen en,
naar boven toe, vloeiend verjongen.

image image image image image image image image

2 kantoorgebouwen in Businesspark Hoornwijck, Rijswijk

i.o.v. Volker Wessels Vastgoed
fase: gerealiseerd in 2001

In het stedebouwkundig plan is, in samenspraak met de architect,
het straatniveau ca. 1.20 m. hoger, dan oorspronkelijk gepland, aangelegd.
Daardoor kunnen de auto’s nagenoeg helemaal onder de gebouwen parkeren.
Het begane grondniveau van de kantoren ligt op ca. 0.40 m. boven het
straatniveau. Via loopbruggen over de, naar beneden hellende,
voortuin zijn de 2 entree’s te bereiken. Op deze wijze vormen de twee
kantoorgebouwen en de tuin eromheen een aantrekkelijk, onlosmakend geheel.

image image image image image image image image

Kantoorontwikkeling De Blaak, Rotterdam

i.o.v. Blauwhoed Vastgoed\nfase: gerealiseerd juni 2011

Op een markante plek in Rotterdam, tegenover het NS station Blaak,
worden moderne kantoren, appartementen en een hotel ontwikkeld.
De kantoren (15.000m2) bestaan uit een “boulevardbebouwing”,
die met zijn rooilijnen en hoogte het stedelijk weefsel volgt, en
een hoogbouw, die de richting oppakt van nabije hoge gebouwen.
Het parkeren geschiedt in 7 bovengrondse parkeerlagen.
Samen met de appartementen en het hotel, omsluiten
de kantoren een nieuw, flauw hellend, stedelijk plein.

image image image image image image image image

Herontwikkeling “De Holland”, Dordrecht

i.o.v. Fortress Participations BV\nfase; in voorbereiding

Het lage gebouw is een ontwerp van architect Sybolt van Ravesteyn
(de architect die ook de “Kunstmin” in Dordrecht ontworpen heeft)
In de 60-er jaren is het hoge bouwdeel aan de Kilwijkstraat toegevoegd.
In de 80-er jaren zijn er vervolgens, aan weerszijden van het lage gebouw,
2 nieuwe vleugels in high-tech stijl aangebracht.
In de nieuwe opzet worden deze vleugels geamoveerd.
Het 5 lagen hoge gebouw krijgt een nieuwe gevel,
waardoor het als een neutrale coulisse gaat werken voor
het (als gemeentelijk monument aangemerkte) gebouw
“De Holland”.

image image image image image image image image

industriegebouwen

Nieuwbouw Aggreko, Moerdijk

i.o.v. Aggreko Nederland BV.
fase: gerealiseerd in october 2006

Het betreft een complex van 2 bedrijfshallen en een kantoor.
Na analyse van het programma van eisen, is er gekozen voor 3 bouwdelen;
het kantoor, een (hoge) hal en een (lage) hal (beiden met een tussenvloer).
De gevels en daken van deze 2 hallen bestaan uit identieke sandwichpanelen,
in dezelfde (lichtgrijze) kleur, zodat dak en gevel in elkaar over gaan.
Om dit effect nog te versterken zijn de kopgevels bekleed met
een andere geprofileerde beplating, in een afwijkende kleur (antraciet).
Het kantoorvolume is schijnbaar uit de hoge hal geschoven en is bekleed
met dezelfde geprofileerde (antraciete) beplating als de kopgevels.

image image image image image image image image

studie(opdrachten)

kantoorbebouwing aan De Blaak, studie varianten

i.o.v. Blauwhoed Vastgoed BV
verricht eind 2004


Ten behoeve van een serieus geïnteresseerde huurder,
vroeg opdrachtgever Blauwhoed Vastgoed BV aan ons
om de potenties van dit gebied in beeld te brengen.
Dit heeft geresulteerd in drie beeldplannen
(met verschillende oppervlakten);\ntwee varianten van 15 en één van 20 lagen.

image image image image image

variantenstudie stedelijk kantoorblok, Zuiderval, Enschede

i.o.v. BAM Vastgoed
fase: afgeronde studie varianten

In het stedebouwkundig plan is een U-vormig
stedelijk kantoorblok met een hoogte van 4 lagen opgenomen.
Een van de eisen van het Quality-team was een dóórgaande wand,
direct op de rooilijnen aan de Gasfabriekstraat en de 2 zijstraten.
De wens van de opdrachtgever was een flexibel in te delen blok,
met voldoende parkeergelegenheid en de mogelijkheid voor
een individuele uitstraling voor de toekomstige huurders.
Dit heeft geresulteerd in varianten met een doorgaande plint
en een doorgaande daklijn, dit op 3 verschillende manieren.
Door units van 16.20 m. breed te maken zijn delen van de
begane grond in te vullen met kantoren of parkeren.

image image image image image image

kantoren en bedrijfshallen Gouwepark, Gouda

studie i.o.v. OVG, Rotterdam
verricht medio 2007

Het betreft een zichtlokatie,
ter hoogte van de splitsing A10/A20.
Juist deze ligging maakt het kavel uniek.
De representatieve zijden van het complex
richten zich zowel op de A10 als de A20.
De 2250 m2 kantoren en de 2300 m2 hallen
zijn, volgens de wensen van de gebruiker,
ruimtelijk met elkaar vervlochten.
Het geheel is vervolgens vormgegeven\nals één karakteristiek object.

image image image image image image

Nieuw “Waterfront Het Bosch”

aan De Nieuwe Meer, Zuiderhof, Amsterdam
i.o.v. Marina het Bosch b.v.
fase; afgeronde studie

Op de kop van de pier is een paviljoen gedacht,
waar watersport-recreanten kunnen aanmeren,
en, in een lounche-achtige sfeer,
een drankje en een hapje kunnen nuttigen.
Het paviljoen is een luchtig bouwwerk
met een vertikaal accent, een soort baken,
waardoor het, vanuit het water,\nvan veraf te zien is.

image image image image image image

studie nieuwbouw De Loods, Amsterdam, i.s.m. Jager Janssen architecten

aan De Nieuwe Meer, Zuiderhof, Amsterdam.
i.o.v. Fortress Projectontwikkeling
fase; afgeronde studie

In de lengte van de pier is een nieuwe bebouwing gepland,
met afmetingen van 144 meter lang bij 18 meter breed.
De doorsnede kent 3 niveaus; een souterrain,
een bel-etage (met rondom veranda's) en een entresol.
De toekomstige functies in het gebouw laten zich
omschrijven als “maritieme bedrijvigheid”.
Daarnaast nog, haaks op deze nieuwbouw, een
nieuwbouw t.b.v. botenopslag en werkplaatsen.

image image image image image image image

projecten als ontwerper/projectarchitect bij architecten van Mourik

hoofdkantoor Fortisbank, Utrecht


image

Kuur Thermen Vitalizee, Scheveningen


image

kantoorpaviljoens, Zuiderhof, Amsterdam


image

Korps Landelijke Politie Diensten, Driebergen


image

hoofdkantoor Publicis Groep, Amstelveen


image

kantoorgebouw Oostplein, Rotterdam


image

kantoorgebouw businesspark Hoornwijck, Rijswijk


image

kantoren, werkplaatsen en magazijn voor Eneco, Rotterdam


image

colofon

fotografie

Fridjof Versnel/Jeroen van Putten - foto Eneco
Jannes Linders - foto hoofdkantoor Fortisbank
Bastiaan Ingenhousz - foto’s Vitalizee, KLPD, Zuiderhof, Publicis
Sybolt Voeten - 2 foto’s atrium FMO
Blauwhoed Vastgoed - luchtfoto Blaak
John Lewis Marshall - foto's restaurant Het Bosch
Dreissen architecten - foto’s Oostplein, Hoornwijck, VOC, Delft, Vleuten

visualisaties

DREISSEN architecten
Beeldenfabriek
JagerJanssen
Group A
TiMaX
AAAN
DPI

webdesign

DREISSEN architecten

webmaster

Bart Koning

update website

october 2017
Rotterdam / Spijkenisse